Jazyk
 
 Rychlý kontakt
+420 776 843 075

INSPEKCE


Prováděním inspekcí se předchází nezvratným opotřebením nebo případným haváriím součástí, konstrukčních zařízení a výrobků při jejich provozu.

Ověříme zda jednotlivé díly strojního vybavení v kritických oblastech nevykazují výrazných změn a upozorníme zákazníka na zjištěné závady a jejich nezbytné řešení.

Provádíme hlavně u dynamicky a cyklicky namáhaných součástí. Dále u součástí namáhaných výraznými změnami teplot, otěru a jiné.