Jazyk
 
 Rychlý kontakt
+420 776 843 075

NORMY

ODLITKY

 

Povrchové NDT metody

 

VT

ČSN EN 1370

Hodnocení drsností povrchu vizuálně pomocí srovnávacích

 

 

etalonů

(Scrata- ASTM , Bnif - FN)

 

 

ČSN EN 12 454

Vizuální kontrola povrchových vad

 

 

 

PT

ČSN EN 1371 - 1

Slévárenství-kontrola kapilární metodou (stupně přípustnosti)

DIN 1690/2

Technické podmínky pro odlitky z kovových materiálů

 

ASTM A 709

 

 

 

 

 

 

 

MT

ČSN EN 1369

Slévárenství-zkoušení odlitků magnetickou metodou

 

 

(stupně přípustnosti)

 

 

 

DIN 1690/2

Technické podmínky pro odlitky z kovových materiálů

ASTM E - 125-63

Norma-referenční fotografie indikací magnetickou metodou

 

 

na odlitcích ze železných kovů

 

 

VDG - P711

Technické podmínky (pro čela troubových mlýnů)

LV 413 - 001

Technické podmínky (pro oběžné (radiální) a přítlačné

 

 

(axiální) kladky z ocelolitiny nebo ocelolitiny ke kalení

 

Vnitřní NDT metody

 

RT

ASTM E-446,

Referenční rádiogramy(srovnávání)

 

 

ASTM E-280

 

 

 

 

 

 

ASTM E-186

 

 

 

 

 

 

DIN 1690/2

Technické podmínky pro odlitky z kovových materiálů

 

 

(stupně přípustnosti)

 

 

 

 

UT

ČSN EN 12 680 - 1

Ocelové odlitky pro všeobecné použití

 

 

ČSN EN 12 680 - 2

Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti

 

ČSN EN 12 680 - 3

Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem

 

 

DIN 1690/2

Technické podmínky pro odlitky z kovových materiálů

SEP 1922

Zkouška odlitků ultrazvukem z feritické oceli

 

ASTM 609-81

Norma pro ultrazvuk uhlíkových a slabě legovaných

 

 

ocelových odlitků

 

 

 

 

VDG - P711

Technické podmínky (pro čela troubových mlýnů)

LV 413 - 001

Technické podmínky (pro oběžné (radiální) a přítlačné

 

 

(axiální) kladky z ocelolitiny nebo ocelolitiny ke kalení)

 

 

 

SVARY

 

Povrchové NDT metody

 

VT

ČSN EN 970/ČSN EN ISO 17635

VT tavných svarů

ČSN EN ISO 5817

Hodnocení svarů

Stupně jakosti:

B: vysoký

C: střední

D: nízký

 

PT

ČSN EN 571 – 1/ČSN

EN ISO 3452-1

Kapilární zkouška - Obecné zásady

(ČSN 01 50 16)

Stará norma

ČSN EN 1289/ČSN EN ISO 23277

Stupně přípustnosti

 

 

MT

ČSN EN 1290/ČSN EN ISO 17638

Zkoušení svarů práškovou magnetickou metodou

(ČSN 01 50 16)

Stará norma

ČSN EN 1291/ČSN EN ISO 23278

Stupně přípustnosti

 

Vnitřní NDT metody

 

RT

ČSN EN 1435/ČSN EN ISO 17636-1

Radioaktivní zkoušení svarových spojů

(ČSN 05 11 50)

Stará norma

ČSN EN 12517-1/ČSN

EN ISO 10675-1

Stupně přípustnosti

(ČSN 05 13 05)

Stará norma

 

 

UT

ČSN EN 1714/ČSN EN ISO 17640

Zkoušení svarových spojů ultrazvukem

(ČSN 05 11 71)

Stará norma

ČSN EN 1712/ČSN EN ISO 11666

Stupně přípustnosti

(ČSN 05 11 72)

Stará norma

ČSN EN 1713/ČSN EN ISO 23279

Posouzení charakteru indikací ve svarech

AWS D1.1/D.5

Americký standard pro hodnocení svarů

 

 

 

 

VÝKOVKY

 

Povrchové NDT metody

 

PT

ČSN EN 10 228 -2

Nedestruktivní zkoušení ocelových výrobků

 

 

 

kapilární zkouška (stupně přípustnosti)

 

ČSN 01 50 16

Stará norma

 

 

 

 

 

MT

ČSN EN 10 228 -1

Zkoušení magnetickou práškovou metodou

 

 

 

(stupně přípustnosti)

 

 

 

ČSN 01 50 15

Stará norma

 

 

 

 

 

Vnitřní NDT metody

 

UT

ČSN EN 10 228 - 3

 

Zkoušení výrobků z feritických nebo martenzitických ocelí (stupně přípustnosti) 

ČSN EN 10 228 - 4

Zkoušení výrobků z austenitických a austeniticko – feritických ocelí (stupně přípustnosti)

ČSN 10308

Zkoušení ocelových tyčí ultrazvuke

(ČSN 01 50 42, 01 50 43, 01 50 41)

Staré normy

 

 

 

 

 

PLECHY

 

Vnitřní NDT metody

 

UT

ČSN EN 10 160

Zkoušení ocelových plochých výrobků o tl. 6mm nebo větší (odrazová metoda)

 

ČSN 01 50 24)

Stará norma

 

 

 

 

SEL 072 - 77

Ultrazvukem zkoušený tlustý plech

 

 

ASTM A 435 - 75

Ultrazvuková kontrola ocelových plechů pro

 

 

 

tlakové nádoby kolmým prozvučením