Jazyk
 
 Rychlý kontakt
+420 776 843 075

RT radiografická zkouška- záření X (rentgenovo záření) a záření gama mají schopnost pronikat materiálem, proto se jich využívá k NDT (bez porušení) mnoha druhů výrobků z kovových i nekovových materiálů, jako jsou svary, odlitky, kompozity, plasty, beton a jiné

- prochází-li záření materiálem je jím zeslabováno a velikost zeslabení závisí (mimo jiné) na tloušťce a druhu materiálu

- je-li v materiálu dutina (vada), záření je v tomto místě méně zeslabováno a použitím vhodného záznamového média (film, stínítko) je možno tento rozdíl zviditelnit

- využití ke zjišťování vad uvnitř materiálů

Povolení RTG od SÚJBRT-radiograficka-zkouska

Povolení RTG od SÚJB