Language
 
 Call us
+420 776 843 075

UT ultrazvuková zkouška- ultrazvukové vlnění je kmitání hmotného prostředí za hranicí 15 až 20 kHz (za hranicí slyšitelnosti lidského ucha)

- nejběžnější frekvence UT v NDT od 0,5 až 20 MHz

- využití ke zjišťování vad uvnitř materiálů (odlitky, svary, válcovaný materiál, výkovky, kompozice, lepené spoje…)ultrazvuková zkouška