Jazyk
 
 Rychlý kontakt
+420 776 843 075

DEFROZ NDT s.r.o.


NABÍZÍME

NDT / Nedestruktivní zkoušky

NDT / Nedestruktivní zkoušky

Odhalují vady výrobků takovými postupy, při nichž se výrobky neporuší a nezmění se ani jejich užitné vlastnosti.

Inspekce

Inspekce

Prováděním inspekcí se předchází nezvratným opotřebením nebo případným haváriím součástí, konstrukčních zařízení a výrobků při jejich provozu.

Revize

Revize

Provádíme revize převážně u tlakových i netlakových konstrukcí a zařízení pro ověření těsnosti pomocí penetračních prostředků a korozních úbytků.

Přejímky

Přejímky

Provádíme celkové zhodnocení a inspekci výrobku od fáze jeho započetí výroby až po jeho dohotovení u dodavatele dle požadavků a ITP zákazníka.

Tvorba postupů a instrukcí v NDT metodách

Tvorba postupů a instrukcí v NDT metodách

Vytváříme procedury a NDT postupy prozkoušení v metodách NDT – PT,VT,UT,MT,RT.