Jazyk
 
 Rychlý kontakt
+420 776 843 075

PŘEJÍMKY


Provádíme celkové zhodnocení a inspekci výrobku od fáze jeho započetí výroby až po jeho dohotovení u dodavatele dle požadavků a ITP zákazníka.

Převážně se jedná o kontrolu průvodní dokumentace, zhodnocení výrobních kapacit a strojních možností výrobce.

Kontrola destruktivních zkoušek: mechanické vlastnosti (zkoušky - tahové, rázové, tvrdosti, lámavosti, rozlomením, ohybové)

Kontrola nedestruktivních zkoušek: ultrazvuková, vizuální, penetrační, magnetická, rentgenová

Kontrola finálních povrchů: magnetická (penetrační), ověření a měření drsnosti, celkový stav výrobku, ověření nátěru, kompletnost.

Kontrola rozměrů (dimenze): ověření dimenzí dle výrobní dokumentace zákazníka

Kontrola kompletní průvodní dokumentace, protokolů a vypracování inspekční zprávy pro zadavatele